Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik
28 Temmuz 2016

İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.