Misyonumuz
28 Ekim 2022

Misyonumuz

Halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi temel amacına yönelik olarak;

sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamak için;

-Modern denetim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak denetimler yapmak,

-Sağlık sektörüne yönelik yeni politikalar üretilmesine katkı sağlamak,

-Sağlık alanında profesyonel yönetici ve müfettiş yetiştirilmesine öncülük etmektir.