Türk Soylu Yabancıların Türkiye´De Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
28 Temmuz 2016

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.