2022 Dönemi Müfettiş Yardımcılarından Aday Memurluklarını Tamamlayanlara Yemin Töreni Düzenlendi

24 Temmuz 2023