2022 Dönemi Müfettiş Yardımcılarından Aday Memurluklarını Tamamlayanlara Yemin Töreni Düzenlendi
31 Ocak 2023

2022 Dönem Müfettiş Yardımcılarından Aday Memurluğunu Tamamlayanlara 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun 6'ncı Maddesi Gereği Yaptırılan Yemin Töreni Sonrasında "Yemin Belgesi" Düzenlenmiştir.

  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni
  • Yemin Töreni