Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu
16 Mart 2022

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Başkanlığımız tarafından 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylara ilişkin asıl ve yedek liste aşağıda yer almaktadır.


ASIL ADAY LİSTESİ

Sıra
No

TC Kimlik No

Adı

Soyadı

1

29*******42

AH*******

GÜ******

2

47*******12

ME****

YA***

3

24*******86

AB********

Çİ****

4

49*******30

MU***

BA***

5

19*******58

SA******

İN******

6

22*******32

MU************

BÜ****

7

35*******20

KA**

AL***

8

42*******46

HA***

AK***

9

39*******88

SA*********

BA*

10

15*******42

Vİ****

AY*****

11

48*******66

MA****

KO***

12

16*******10

EL**

YA***

13

45*******26

AL***

ÇA***

14

24*******72

OĞ*****

KA*****

15

12*******12

OS********

AÇ****

16

15*******06

BA***

EL*****

17

10*******34

CÜ****

Gİ***

18

11*******52

SA***

K******

19

27*******42

UM********

DE***

20

19*******92

AB******

UZ**

21

64*******12

SE****

GÜ***

22

54*******06

EM***

KO*

23

25*******82

AB******

ER******

24

16*******56

AN*******

IŞ**

25

14*******86

FA************

ÖZ***

26

53*******84

İS***

AR****

27

24*******50

ER*********

KA***

28

40*******74

MU************

DA****

29

33*******54

Nİ***

YI****

30

44*******12

BO**

KÖ******

31

11*******88

MU*****

BU****

32

13*******42

ME******

ER*****

33

50*******34

ME****

BE****

34

32*******02

ÖZ**

ÖZ****

35

30*******18

FA***

KU*

36

14*******50

İL******

YI****

37

19*******60

RE**********

BE***

38

36*******80

MU******

KÜ*********

39

19*******48

TU***

BA*

40

34*******90

MU******

GÜ***

 

 

YEDEK ADAY LİSTESİ

1

15*******76

GÖ***

YI******

2

37*******68

EM***

TA*

3

60*******06

AL*

DE********

4

67*******80

ME********

SA*****

5

51*******32

ÖZ***

YI******

6

29*******88

ER***

ÇA***

 

 

        Asıl ve yedek listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacak olup, aşağıda belirtilen belgelerin  tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Atama Dairesi Başkanlığına, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

  1. Açıktan Atama Başvuru Formu,
  2. Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporu,
  3. Mal Bildirim Formu,
  4. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı,
  5. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),
  6. Adli sicil kaydı,
  7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  8. Müfettiş Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşip halen başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir. (Bu durumda olanlar kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları mümkün olacaktır.),
  9. ÖSYM’ den Sonuç Belgesi Kontrol Kodu alınmış KPSS sonuç belgesi.

MAL BEYANI FORMU (1).doc
EK-1 (AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU).doc