1. REDES Hakkında
17 Nisan 2021Temel amacı sağlıkta usulsüzlük, yolsuzluk, kötüye kullanım gibi durumların tespit edilmesi ve olası kayıpların engellenmesi/azaltılması olan REDES projesi, istatiksel analizleri ve veri madenciliği yöntemlerini kullanarak riskli il, riskli sağlık tesisi ve riskli sağlık personeli davranışlarını belirleyemeye yönelik hedefler doğrultusunda Mayıs 2018 döneminden bu yana Başkanlığımızca yürütülmektedir.