overlay

2.2.Tanıtım Faaliyetleri

Kurumlardan gelen talepler üzerine proje hakkında tanıtım yapılmıştır. Bu kapsamda,

Bakanlığımız bünyesinde yer alan Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi birçok kuruma proje hakkında bilgi verilmiştir.