REDES ( Risk Esaslı Denetim Sistemi ) Projesi Haftalık Başkanlık Toplantısı
06 Mayıs 2021

REDES ( Risk Esaslı Denetim Sistemi ) Projesi Kapsamındaki 26.02.2021 Tarihli Haftalık Başkanlık Toplantısı Yapılmıştır.
Toplantıda, riskli olarak ele alınan konulardaki gelişmeler, yapılan analiz sonuçları ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirilmiştir.
Kapak Resmi